โครงการสานฝันนักออกแบบสู่ New Creative Entrepreneur ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 2
วันเริ่มกิจกรรม 21 ธ.ค. 2563 วันสิ้นสุดกิจกรรม 26 มี.ค. 2564
21 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.พระราม4 ซอยตรีมิตร (กล้วยน้ำไท)
-
ไม่ระบุ
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ (Modern Marketing Essentials for Creative Business)” - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เจาะลึกเรื่องออกแบบด้วย Design Thinking and Sketch Design” - ฝึกอบรมชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เปิดโมเดลธุรกิจ พิชิตด้วยดีไซน์ สไตล์ New Normal” - ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบ ด้านการผลิต การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ - ทดสอบตลาด
-
กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นางสาวรุ้งประภา/นางสาวกานต์ธิดา โทร. 02 367 8228 , 02 367 8296 และ 061 423 7678 ดูรายละเอียดโครงการและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
30 คน
30 ก.ย. 2564
HyperLink