ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อกิจกรรมรุ่นหน่วยงาน กสอ.จังหวัดที่จัดกิจกรรมวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่เปิดรับสมัคร onlineวันที่ปิดรับสมัคร online#
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 25651 เม.ย. 256531 ส.ค. 2565
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ (ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256529 ก.ย. 256430 ก.ย. 2565
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ (อาหารและเครื่องดื่ม) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256529 ก.ย. 256430 ก.ย. 2565
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ (สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256529 ก.ย. 256430 ก.ย. 2565
การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256530 ส.ค. 256430 มิ.ย. 2565
การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง จ.สุพรรณบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8สุพรรณบุรี1 ต.ค. 256430 มิ.ย. 25651 มี.ค. 256531 มี.ค. 2565
การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง จ.สมุทรสาคร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8สมุทรสาคร1 ต.ค. 256430 มิ.ย. 25651 มี.ค. 256531 มี.ค. 2565
การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง จ.ราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8ราชบุรี1 ต.ค. 256430 มิ.ย. 25651 มี.ค. 256531 มี.ค. 2565
การให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง จ.นครปฐม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8นครปฐม1 ต.ค. 256430 มิ.ย. 25651 มี.ค. 256531 มี.ค. 2565
กิจกรรมเพิ่มความสามารถสร้างกำไรด้วย ERP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256431 ส.ค. 256530 ก.ย. 256431 ส.ค. 2565