ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อกิจกรรมรุ่นหน่วยงาน กสอ.จังหวัดที่จัดกิจกรรมวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่เปิดรับสมัคร onlineวันที่ปิดรับสมัคร online#
กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ-ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อำนาจเจริญ1 ต.ค. 25631 ส.ค. 256430 พ.ย. 256331 ม.ค. 2564
พัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้และผักแปรรูป จังหวัด ศรีสะเกษ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7ศรีสะเกษ1 ต.ค. 256330 ก.ย. 25641 พ.ย. 256324 ธ.ค. 2563
สร้างการรับรู้ด้วยระบบซอฟต์แวร์ด้าน Digital Marketing ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อำนาจเจริญ1 ต.ค. 256331 ธ.ค. 256316 พ.ย. 256316 ธ.ค. 2563
การส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256315 ก.ย. 25641 เม.ย. 256410 ส.ค. 2564
การส่งเสริม SMEs ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเชิงพาณิชย์ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256331 ส.ค. 25641 เม.ย. 256410 ส.ค. 2564
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256331 ส.ค. 25641 พ.ย. 256330 ม.ค. 2564
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จังหวัดยโสธร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7ยโสธร1 ต.ค. 256330 ก.ค. 25641 พ.ย. 256325 ก.พ. 2564
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อำนาจเจริญ1 ต.ค. 25631 ก.ค. 25641 พ.ย. 256325 ก.พ. 2564
การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จังหวัด อุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256319 ส.ค. 25641 ม.ค. 256430 มิ.ย. 2564
การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7อุบลราชธานี1 ต.ค. 256325 มี.ค. 25641 ม.ค. 256418 มิ.ย. 2564