ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชื่อกิจกรรมรุ่นหน่วยงาน กสอ.จังหวัดที่จัดกิจกรรมวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดวันที่เปิดรับสมัคร onlineวันที่ปิดรับสมัคร online#
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงBMCศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11สงขลา29 พ.ย. 25643 ธ.ค. 25648 พ.ย. 256410 ธ.ค. 2564
กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการขั้นกลาง ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9ชลบุรี29 พ.ย. 25642 ธ.ค. 256415 พ.ย. 25642 ธ.ค. 2564
การใช้โปรแกรมสถิติกับระบบป้องกันความผิดพลาด/สมองกลฝังตัวในระบบ IATF 16949" กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 25643 ธ.ค. 256416 พ.ย. 256425 พ.ย. 2564
Design and Patterns จากอัตลักษณ์สู่จุดเด่น จากจุดเด่นสู่ยอดขาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4อุดรธานี29 พ.ย. 25645 ธ.ค. 256426 พ.ย. 25645 ธ.ค. 2564
พัฒนาสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติผ่านกระบวนการ Lean Automation Simulation ขั้นสูง กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 25641 ส.ค. 256526 พ.ย. 25641 ส.ค. 2565
พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้าน Lean Automation กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 256431 มี.ค. 256526 พ.ย. 25641 มี.ค. 2565
กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 256431 ส.ค. 256526 พ.ย. 256425 ส.ค. 2565
พัฒนาสถานประกอบการเพื่อความยั่งยืนผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรุงเทพมหานคร29 พ.ย. 256431 ส.ค. 256526 พ.ย. 25641 ส.ค. 2565
บริหารจัดการโลจิสติกส์/พิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2พิษณุโลก30 พ.ย. 256430 ก.ย. 25651 พ.ย. 256428 ก.พ. 2565
บริหารจัดการโลจิสติกส์/สุโขทัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2สุโขทัย30 พ.ย. 256430 ก.ย. 25651 พ.ย. 256428 ก.พ. 2565